Wychodzimy na przeciw potrzebom dzisiejszego ekosystemu.

Nasza specjalność to przetwarzanie odpadów HDPE, PE, PP w tym 15 01 10*