Wychodzimy naprzeciw potrzebom dzisiejszego ekosystemu.

Nasza specjalność to przetwarzanie odpadów PE, PP,
w tym 15 01 10*