NFOŚiGW

Polimer inno Tech Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich ul. Wyzwolenia 2 realizuje projekt pt. „Budowa instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w tym odpadów niebezpiecznych” dofinansowany w formie pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość przedsięwzięcia: 3.600.000 zł

POIR

Polimer Inno Tech Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania i wdrażania nowych procesów technologicznych przetwarzania tworzyw sztucznych, w celu produkcji regranulatów.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury B+R w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania i wdrożenia nowych technologii dla recyklingu i przetwarzania odpadów polimerowych oraz innych odpadów z tworzyw sztucznych.

Dzięki wyposażeniu tworzonego CBR w innowacyjne urządzenia i aparaturę badawczą, możliwe będzie wypracowanie i wdrożenie nowych technologii z dziedziny gospodarki odpadami i produkcji regranulatów oraz proszków tworzyw sztucznych.

Wartość projektu 9 098 654,79 zł.

Wkład Funduszy Europejskich 5 161 846, 22 zł.

RPO WK-P

Polimer Inno Tech Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Opracowanie innowacyjnej blendy tworzywowej o właściwościach magnetycznych”.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej blendy tworzywowej o właściwościach magnetycznych nadającej się do produkcji filamentu do prototypowania metodą druku 3D i procesów wtryskiwania i wytłaczania.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie do działalności Polimer Inno Tech Sp. z o.o. nowego produktu – blendy tworzywowej posiadającej właściwości magnetyczne.

Wartość projektu: 123 000,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 80 000,00 zł

Polimer Inno Tech Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. Opracowanie innowacyjnego regranulatu, którego proces produkcji będzie oparty o technologię recyklingu odpadów wielowarstwowych”.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego regranulatu o odpowiednim składzie powstałego z recyklingu odpadów wielowarstwowych.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie do działalności Polimer Inno Tech Sp. z o.o. nowej usługi recyklingu odpadów wielomateriałowych i produkcji innowacyjnego regranulatu.

Wartość projektu: 123 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 80 000,00 zł

PLAKAT INFORMACYJNY

impresa.com.pl © Copyright - Recykling odpadów niebezpiecznych