WSPÓŁPRACUJ Z NAJLEPSZYMI

Polimer Inno Tech działa na rynku recyklingu i surowców wtórnych w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Dzięki dbałości o indywidualne podejście do każdego klienta oraz elastycznemu zakresowi usług współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami oraz wieloma innymi renomowanymi przedsiębiorstwami.

Ponadto jesteśmy członkiem Polskiej Izby Ekologii oraz współpracujemy z Izbą Przemysłowo – Handlową Inwestorów Zagranicznych w Polsce, Izbą Recyklingu i Odzysku Odpadów oraz Krajową Izbą Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań.

Zależy nam, aby wspólnymi siłami chronić środowisko naturalne, oszczędnie gospodarować zasobami naturalnymi  i sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi. Mając na uwadze poprawę warunków życia społeczeństwa i uwzględniając dostępne metody ochrony środowiska, chcemy odpowiadać nie tylko na dzisiejsze potrzeby, ale i na potrzeby przyszłych pokoleń.

Specjalnością Polimer Inno Tech jest przetwarzanie odpadów PE, PP, w tym 15 01 10*.

Współpraca z Państwem  to szansa na poprawę stanu naszego środowiska oraz wymierne korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa.

impresa.com.pl © Copyright - Recykling odpadów niebezpiecznych